6. ข้อสอบใบขับขี่ฉบับจริง หมวดป้ายแนะนำ 3 ข้อ

6. ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ป้ายแนะนำ จำนวน 3 ข้อเน้นๆ(โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ระยอง, www.advancerayong.com)

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ระยอง, สอนขับรถระยอง, สอนขับรถปลวกแดง, สอนขับรถบ้านค่าย, สอนขับรถมาบตาพุด, สอนขับรถบ้านฉาง, สอนขับรถห้วยโป่ง, สอนขับรถบ้านเพ, สอนขับรถมาบข่า, สอนขับรถหนองบอน, advancerayong, ary driving
6.1 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

6-1

ก. ที่กลับรถ
ข. ที่ห้ามกลับรถ
ค. ที่ห้ามแซง
ง. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

6.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

6-2
ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”
ข. ห้ามกลับรถ
ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
ง. ให้เลี้ยวซ้าย

6.3 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

6-3

ก. ที่กลับรถ
ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน
ง. ที่สำหรับคนพิการ

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ระยอง, สอนขับรถระยอง, สอนขับรถปลวกแดง, สอนขับรถบ้านค่าย, สอนขับรถมาบตาพุด, สอนขับรถบ้านฉาง, สอนขับรถห้วยโป่ง, สอนขับรถบ้านเพ, สอนขับรถมาบข่า, สอนขับรถหนองบอน, advancerayong, ary driving

(โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ระยอง, www.advancerayong.com)