รถยนต์ ฝึกหัด

รถยนต์ ฝึกหัด ใช้รถยนต์ใหม่ทั้งหมด ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการฝึกหัด ระหว่างการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน

s__3325965 s__3350561 s__3350563 s__3350564 s__3350565

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*